Om MOB

Modum og Omegn Bjørnejægerforening ble stiftet i 1982 av noen ildsjeler som var samlet på et av medlemmenes gutterom. De første årene var preget av disse unge menns søken etter opplevelser og spenning, uten at foreningen la særlig vekt på de organisatoriske sidene. I 1986 fikk den nåværende Visepresident medlemsskap, og sammen bragte Presidentskapet MOB inn på det strukturerte og utadrettede spor foreningen har fulgt siden. Medlemsmassen har økt – sammen med oppslutningen om foreningens aktiviteter.

MOB er svært opptatt av at jakten foregår på en bærekraftig måte, slik at ikke bjørnestammen overbelastes og foreningens fremtidige jaktmuligheter svekkes. MOB velger derfor ofte å beskytte fremfor å beskyte. Vel så viktig som selve jakten er det samholdet foreningen gir – et samhold som styrkes av at dramatiske og farlige opplevelser, der hver manns liv avhenger av de andre. MOB gir selvfølgelig også muligheten til å lære å sette pris på den enkle, karslige væremåten som fremdyrkes gjennom foreningens hovedaktivitet: Fri utfoldelse i norsk natur! På denne måten har mange av medlemmene gjenfunnet verdier som for andre synes å ha gått tapt i det moderne skandinaviske samfunns effektivitet og konformitet.

MOB’s motto er: Flå ikke bjørnen før den er skutt!