Den moderne gjennomføringen: utslagsmetoden

Denne gjennomføringen ble første gang brukt i mars 2001

  • Prøveomgang: 1 hopp
  • Innledende runder: Et antall omganger (to i 2001) der de dårligste poengsummene strykes. Et antall hoppere i hver klasse "slås ut"
  • Utslagsomganger: Den i hver klasse med dårligst poengsum i omgangen (tidligere hopp teller altså ikke) slås ut. Hvis flere har lavest poengsum, hopper de også i neste omgang, der den dårligste av dem går ut før utslaget beregnes for den nye omgangen.
  • Finaleomganger: I hver klasse står kun to hoppere igjen. Kvinneklassens finaleomgang vinnes av beste kvinne, og tilsvarende i herreklassen.
  • Startrekkefølge: Fra og med utslagsomgangene hoppes det klassevis kvinner og herrer – den med best poengsum i forrige omgang først osv.

Poengberegning: 1 poeng pr. bjørnejægermeter, 1,5 poeng trekk for fall. Plasseringene i mesterskapet er den omvendte av utslagsrekkefølgen. Siden det ikke nødvendigvis er samsvar mellom poengmessige resultater og plassering, går tørstepremien til den som får dårligst plassering i forhold til gjennomsnittlig poengsum. Vedkommende trenger en trøst.