Den klassiske gjennomføringen

  • Rennet består tradisjonelt av 10 hopp fordelt på 3 omganger + prøveomgang.
  • Prøve omgang: 1 hopp
  • 1. Omgang: 3 hopp med staver og stildømming (dårligste hopp strykes)
  • 2. Omgang: 3 hopp uten staver med stildømming (dårligste hopp strykes)
  • 3. Omgang: 3 hopp i fri stil, kun lengde måling (dårligste hopp strykes)
  • Hoppenes lengde måles i bjørnejægermeter som er litt kortere enn en vanlig meter og tilpasset den aktuelle hoppbakkes profil og størrelse.

Vektlegging av stil og lengde har variert noe opp igjennom årene. Opprinnelig ble poengsummen beregnet slik:
Poengsummen pr hopp = Antall bjørnejægermeter x10 + stilkarakarakter x1.