De ufravikelige reglene

  • Ski skal være av typen langrenn/turlangrenn uten stålkanter og annet fordyrende ekstrautstyr
  • Det er kun tillatt med tåbindinger
  • Smøring tillates ikke, kun bortskraping av mose, lav, kvist, høyballer og andre fremmedlegemer som har festet seg i fjorårets klister
  • Trening med tanke på rennet tolereres ikke
  • Juryen utnevner dommere som er enerådende under hele rennet
  • Juryen består av Modum og Omegn Bjørnejægerforenings deltakere