Foreningens offisielle forbilder

Fra 6. mars 1999

  • Hjalmar Johansen (1867-1913). Den eneste som var med både Amundsen og Nansen på deres polferder.

7. mars 1998 – 6. mars 1999

  • Gro Harlem Brundtland

Mangeårig, til 7. mars 1998

  • Ole Gunnar Fidjestøl, moing