Moingvise

av Einar Leren

Fra øvst i Bingen tel Vikersund
har mange moinger gård og grunn
Fra Kløftefoss og tel Simostrand,
der har du moingas land
En vinterdag på Hovlandsfjell
ved Tyrifjorden en sommerkveld
dom kan nok trives i øst og vest
men hime trives dom best!

Dom er på fabbrik og i kontor
dom kjører tømmer og dyrker jord
betaler skatten med godt homør
men snyt nok litt – hvis dom tør!
Dom hogger ved til sitt veaskjul
dom setter sats og har slakt tel jul
med rakafisk og med møljebrød
dom lir såvist inga nød!

 På finkultur har dom mindre råd
med edel kunst er det så som så
nei symfonier og skuespell
det er’ke lett å få tell!
Men dom kan synge en visestubb
så har dom kino og malerklubb,
Dom går på bingo og blæs i hønn
og dyrker pottit og kønn.

Den beste grenda er grenda mi!
Så stundom kan det bli nabostri’
om hvor dom helst vil en vei ska gå
og hvor en skole ska stå
men om dom krangler på moingvis
så er dom enige takk og pris
at aller likaste sted på jord
er der som moinga bor!

Så kan dom ha seg ei hyggestund
der ned på Blaafarveværkets grunn
og minnes dom som har levd her før
og bar så steintung ei bør
Dom bygde bygda fra år til år
og snudde armod tel trygge kår
ja mangt forandres som tida går
men gamle Modum består!